Beatrix Reinhardt

Plynovody – jejich stavba, provoz a trasa – byly a jsou předmětem vyvolávajícím napětí, spory, či dokonce války. Toto dílo se zabývá úsekem plynovodu Družba o délce 550 kilometrů, dodávajícím zemní plyn ze Sibiře do Evropy, který položilo NDR.

Plynovod vznikl v době existence „východního bloku“. O jeho stavbě bylo rozhodnuto v roce 1974, přičemž každá z členských zemí RVHP1 musela vybudovat jeden úsek. Východnímu Německu připadla oblast mezi Kremenčukem a Barem.2

K tomuto projektu mě přivedl zájem o prostor a konflikty o přírodní zdroje, vyhrocující se po celém světě i osobní důvody, protože jsem vyrůstala v bývalém východním Německu. O plynovodu Družba jsem věděla ze školy a z toho, co jsem zaslechla ve společnosti. Ve škole se nám tento projekt pokoušeli „prodat“ jakožto velký úspěch socialismu, který je dokladem neochvějné bratrské lásky mezi Ruskem a NDR a svědectvím o moci dělnické třídy. Učili jsme se o dělnících, kteří obdrželi státní řády za příkladnou pracovní morálku, která měla být známkou ideologické oddanosti „věci“. Ale z hovorů odposlechnutých na večírcích jsem získala o motivaci lidí pracovat na plynovodu zcela jinou představu: pracovali tam, protože to bylo finančně výhodné – například nemuseli čekat dvacet pět let na koupi auta a měli příležitost získat zboží, které bylo na prodej pouze za západoněmecké marky. A pak tu bylo ještě něco: smysl pro dobrodružství. Když jsem si zjistila víc o americkém Západě, začaly mi příběhy a okolnosti spojené s touto oblastí připomínat příběhy a okolnosti spojené s americkým pohraničím. S tímto vědomím jsem „pociťovala“ silnou potřebu toto místo navštívit.

Fotografie níže: 550km Trasa Družba, Plynovod přátelství, 2008–2010

Objednejte si číslo Fotograf Magazine #28

Beatrix Reinhardt, Plynovod přátelství, 2008–2010
Beatrix Reinhardt, Plynovod přátelství, 2008–2010
Beatrix Reinhardt, Plynovod přátelství, 2008–2010
Beatrix Reinhardt, Plynovod přátelství, 2008–2010
Beatrix Reinhardt, Plynovod přátelství, 2008–2010
Beatrix Reinhardt, Plynovod přátelství, 2008–2010
Beatrix Reinhardt, Plynovod přátelství, 2008–2010