Fotograf Magazine

Rozhovor

#42 jídlo — Rozhovor

Fotit chutě

Jiří Poláček patřil díky svým fotografiím Prahy i projektu Český člověk k nejzajímavějším tvůrcům 70. a 80. let. Po několika letech strávených ve fotolaboratoři ČTK se roku 1981 vydal na dráhu fotografa na volné noze a spolu s manželkou Blankou a synem Jiřím zformovali během následujících dekád jedno z nejúspěšnějších studií soustředících se na gastronomickou fotografii v Čechách…

Read more

#41 postdigitální fotografie — Rozhovor

Za hranou rozlišení:

Co znamená, že je obraz pohyblivý? Jak můžeme prostřednictvím fotografického zachycení stop radioaktivity vejít do kontaktu s ne-lidskou časovostí? A co mají digitální obrazy společného s Alenkou v říši divů? S Olgou Moskatovou, teoretičkou médií, která nedávno přijela do Prahy, aby tu na FAMU přednesla příspěvek na konferenci Reconsidering Cameraless Photography, jsme si povídaly o koexistenci nesrovnatelných časových měřítek a o roli „více než lidských“ aktérů v rámci produkce obrazů i o její nedávno vydané antologii Images on the Move…

Read more

#40 pozemšťané*ky — Rozhovor

Umění odmlky, postupná proměna a svět, v němž se dá žít

Jak se naladit na různé žánry lidství tak, že se zastavíme a zaposloucháme, místo toho abychom jim pouze „dávali hlas“? Co to znamená mít zranitelné tělo? Můžeme se prostřednictvím pochopení vlastní zvířecí podstaty naučit rozpoznávat, jak kapitalistická ekonomika vykořisťuje mimo-lidská těla? V tomto rozhovoru dvojice Gustafsson & Haapoja představuje své monumentální audiovizuální dílo Becoming, prezentované na 11…

Read more

#39 slast, bolest — Rozhovor

Význam se vyjevuje v praxi

Fragment rozhovoru Anny Daučíkové s Ateliérem nové estetiky Katedry fotografie na FAMU záměrně opomíjí přímou vazbu na dílo umělkyně a zaměřuje se na uchopení konceptuálních a politických výcho-disek její praxe, v přímé návaznosti na jednotlivá témata vydání časopisu Fotograf, které právě držíte v rukou…

Read more

#22 obraz a text — Rozhovor

Rozhovor s Rudolfem Sikorou

Na titulní straně tohoto čísla uveřejňujeme Vaši autotypii nazvanou Změstaven III (1970, autotypie, papír, 700x500mm, majetek autora), její vznik o jeden den předcházela stejnojmenná akce Z města ven, která se konala ve městě Zvolen a jeho bezprostředním okolí…

Read more