Silver

Dobře fungující článek společnosti

Život umělce se záhadným jménem Silver provází od jeho prvopočátků bytostná potřeba tvořit. Neodbytné puzení po tvorbě a práci, ať je to práce a tvorba jakákoli, se u něj projevovalo již od dětství. A proto již od dětství můžeme začít psát uměleckou historii tohoto protagonisty nové digitální vlny, v českém umění reprezentované dynamickým vzrůstem. V rámci této nové vlny, ale i v rámci Silverova silného mužského jádra, které si začal brzy výrazně uvědomovat, znamenaly pro Silvera 70. léta strmý vzrůst.

Mgr. Markéta Baňková, DRCs. Krk

Chcete-li si přečíst celý článek
Fotograf Magazine #30

Resident (1995) Virtuální bytost vytvořená pomocí technologie virtuální reality a uzavřená v kontejneru připomínajícím inkubátor nebo sarkofág. Na lidskou řeč reaguje pohybem, zvuky a změnami tvaru. Její pozorování umožňuje úzké hledí se zabudovaným mikrofonem, který zaznamenává divákův hlas. Resident odkazuje na mýty a legendy o vzniku umělých forem života. Jeho vznik inspirovaly alchymické procesy. Vzhled a chování tvora mají přesnou numerickou definici (klíčová čísla jsou jedna, dvě, čtyři a sedm). Prezentován je jako nehmotné světelné pole (obdoba astrálních těl nebo aur). Skutečnost, kterou můžeme vnímat smysly, jeho reálnou existenci nepotvrzuje – jde o pouhý přízrak, provokující otázky týkající se vztahu mezi realitou a iluzí.
Resident (1995) Virtuální bytost vytvořená pomocí technologie virtuální reality a uzavřená v kontejneru připomínajícím inkubátor nebo sarkofág. Na lidskou řeč reaguje pohybem, zvuky a změnami tvaru. Její pozorování umožňuje úzké hledí se zabudovaným mikrofonem, který zaznamenává divákův hlas. Resident odkazuje na mýty a legendy o vzniku umělých forem života. Jeho vznik inspirovaly alchymické procesy. Vzhled a chování tvora mají přesnou numerickou definici (klíčová čísla jsou jedna, dvě, čtyři a sedm). Prezentován je jako nehmotné světelné pole (obdoba astrálních těl nebo aur). Skutečnost, kterou můžeme vnímat smysly, jeho reálnou existenci nepotvrzuje – jde o pouhý přízrak, provokující otázky týkající se vztahu mezi realitou a iluzí.
Resident (1995) Virtuální bytost vytvořená pomocí technologie virtuální reality a uzavřená v kontejneru připomínajícím inkubátor nebo sarkofág. Na lidskou řeč reaguje pohybem, zvuky a změnami tvaru. Její pozorování umožňuje úzké hledí se zabudovaným mikrofonem, který zaznamenává divákův hlas. Resident odkazuje na mýty a legendy o vzniku umělých forem života. Jeho vznik inspirovaly alchymické procesy. Vzhled a chování tvora mají přesnou numerickou definici (klíčová čísla jsou jedna, dvě, čtyři a sedm). Prezentován je jako nehmotné světelné pole (obdoba astrálních těl nebo aur). Skutečnost, kterou můžeme vnímat smysly, jeho reálnou existenci nepotvrzuje – jde o pouhý přízrak, provokující otázky týkající se vztahu mezi realitou a iluzí.
Resident (1995) Virtuální bytost vytvořená pomocí technologie virtuální reality a uzavřená v kontejneru připomínajícím inkubátor nebo sarkofág. Na lidskou řeč reaguje pohybem, zvuky a změnami tvaru. Její pozorování umožňuje úzké hledí se zabudovaným mikrofonem, který zaznamenává divákův hlas. Resident odkazuje na mýty a legendy o vzniku umělých forem života. Jeho vznik inspirovaly alchymické procesy. Vzhled a chování tvora mají přesnou numerickou definici (klíčová čísla jsou jedna, dvě, čtyři a sedm). Prezentován je jako nehmotné světelné pole (obdoba astrálních těl nebo aur). Skutečnost, kterou můžeme vnímat smysly, jeho reálnou existenci nepotvrzuje – jde o pouhý přízrak, provokující otázky týkající se vztahu mezi realitou a iluzí.
Resident (1995) Virtuální bytost vytvořená pomocí technologie virtuální reality a uzavřená v kontejneru připomínajícím inkubátor nebo sarkofág. Na lidskou řeč reaguje pohybem, zvuky a změnami tvaru. Její pozorování umožňuje úzké hledí se zabudovaným mikrofonem, který zaznamenává divákův hlas. Resident odkazuje na mýty a legendy o vzniku umělých forem života. Jeho vznik inspirovaly alchymické procesy. Vzhled a chování tvora mají přesnou numerickou definici (klíčová čísla jsou jedna, dvě, čtyři a sedm). Prezentován je jako nehmotné světelné pole (obdoba astrálních těl nebo aur). Skutečnost, kterou můžeme vnímat smysly, jeho reálnou existenci nepotvrzuje – jde o pouhý přízrak, provokující otázky týkající se vztahu mezi realitou a iluzí.
Resident (1995) Virtuální bytost vytvořená pomocí technologie virtuální reality a uzavřená v kontejneru připomínajícím inkubátor nebo sarkofág. Na lidskou řeč reaguje pohybem, zvuky a změnami tvaru. Její pozorování umožňuje úzké hledí se zabudovaným mikrofonem, který zaznamenává divákův hlas. Resident odkazuje na mýty a legendy o vzniku umělých forem života. Jeho vznik inspirovaly alchymické procesy. Vzhled a chování tvora mají přesnou numerickou definici (klíčová čísla jsou jedna, dvě, čtyři a sedm). Prezentován je jako nehmotné světelné pole (obdoba astrálních těl nebo aur). Skutečnost, kterou můžeme vnímat smysly, jeho reálnou existenci nepotvrzuje – jde o pouhý přízrak, provokující otázky týkající se vztahu mezi realitou a iluzí.
Sirenes (1993) Pohyb lidí v prázdné galerii vyvolával vokální akordy, jež se rozléhaly v různém množství a intenzitě v závislosti na počtu návštěvníků a jejich pohybech. Vzniklá variabilní zvuková struktura měla různou hlasitost – od prahu slyšitelnosti po práh bolesti. Pod podlahou galerie bylo nainstalováno čtrnáct krokových senzorů, s jejichž pomocí pohyb lidí zaznamenával a vyhodnocoval počítač. Ten pak na základě získaných dat vybral vokál z paměti databáze ukázkových zvuků a přenesl jej do reproduktorů umístěných tak, aby posluchač zdroj specifického zvuku nemohl určit. Vokální zvuky byly vytvořeny ze záznamů zpěvu operních zpěváků a uspořádány do struktury vycházející z dórského modu. Zvukové zařízení bylo speciálně upraveno pro akustické vlastnosti galerijní kaple a umístěno pod podlahou
Loop (1999) Zobrazuje nekonečný sled mladých líbajících se párů za doprovodu sentimentální hudby z reklam. Zpracování tématu zjevně odkazuje na erotické filmy nebo na scény hollywoodských filmů se šťastným koncem. Poselství Loop lze také číst jako existenciální pohled na lidský osud. Právě tato směsice odkazů vyvolává pocity nejednoznačnosti, patosu a ironie. Kateřina Pavlíčková