Fotograf Magazine

Paul Reas

Empatická kritika konzumu

Tvorbu Paula Reasa (1955) môžeme zasadiť do okruhu autorov – takzvaných nových koloristov – ktorí už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia začali v kontexte britskej dokumentárnej fotografie koncepčne uplatňovať farebnú fotografiu (najznámejším predstaviteľom je samozrejme Martin Parr, menovať môžeme i Paula Grahama či Anne Fox). Tento formálny posun vo vnímaní dokumentu súvisel aj s ich orientáciou na tematizovanie premien spoločnosti v Británii začiatkom 80. rokov, spôsobených predovšetkým nástupom vlády Margaret Thatcherovej. V tomto období sa Paul Reas orientoval na dve hlavné témy, ktoré spolu veľmi úzko súviseli. Bol to v prvom rade nástup konzumného spôsobu života a takzvaného amerického štýlu nakupovania s veľkými obchodnými centrami na okrajoch miest (v postkomunistických krajinách sme to zažili o desaťročie neskôr, v 90. rokoch), pre ktorý nastala vhodná doba práve s posilňujúcim postavením strednej triedy v Británii. Fotografie s touto tematikou vydal Paul Reas v roku 1988 v knihe I can help s podtitulom Consumer Culture doplnenú textom publicistu Stuarta Cosgrova.

To read the entire article you must log in.

Log in

Rostliny podle abecedy, Zahradnictví, ze série Mohu pomoci, Velká Británie, 1988
Jaro, Nová výstavba. ze série Mohu pomoci, Velká Británie, 1988