Fotograf Magazine

Jana Butzke

Věra Samková

Jak je dobře známo, pro historiky umění je dodnes umění 70. a 80. let dost obtížně dohledávaným obdobím, často úplně postrádáme jakýkoli tištěný doklad o realizaci výstav. Díla v těchto dekádách vystavovaná často pouze v neoficiálním prostředí ateliérů nebo na chodbách periferních kulturních středisek mimo dosah totalitní kulturní politiky nebyla mnohdy ani zdokumentována nebo publikována. Mezi poněkud nedoceněné, leč zajímavé autory, kteří v době normalizace době rozvíjeli konceptuální tendence, mohla patřit také Věra Samková (1956– 1986), po níž se dochovaly jen fragmenty jako záznamy intervencí, kusé doklady jejích akcí a neúplné informace z jejího osobního života. Co o ní víme?

To read the entire article you must log in.

Log in

Věra Samková, Míšova performance, 1988, Personifikovat nanuky. Banální motiv roztékajícího se nanuku, který je pojmenován sám po sobě. Existenciální hloubka díla nám připomíná pomíjivost světských statků.
Věra Samková, Míšova performance, 1988, Personifikovat nanuky. Banální motiv roztékajícího se nanuku, který je pojmenován sám po sobě. Existenciální hloubka díla nám připomíná pomíjivost světských statků.