Fotograf Magazine

Tereza Havlínková

SSSR

Přemýšlím o krajině, kterou vidím na fototografiích a sama sebe se ptám, proč ji Tereza Havlínková fotila. Co ji vedlo k tomu, že si vybrala tento motiv, na základě čeho proběhla tato selekce? V jejích fotografiích krajin není primárně důležitý motiv zobrazovaného. Konzumovat krajinu neznamená cítit se její součástí, ale pozorovat ji z povzdálí, koukat se na ni jako na zboží v regále supermarketu, které si nechceme koupit, jako na billboardy, které nám nabízejí něco, co už doma máme.

To read the entire article you must log in.

Log in

ze série SSSR, 2009
ze série SSSR, 2009