Fotograf Magazine

Na stejném místě, ve stejném čase

Osmdesátá léta se výrazně lišila od předešlé dekády. Odlišnost obou desetiletí je ještě zřetelnější z časového odstupu. Pokud bychom toto stanovisko uplatnili na oblast polské fotografie chápanou jako autonomní tvorbu, můžeme říci, že tón udávala neoavantgarda, která zaujímala analytický postoj a která se zajímala o vizuální a jazykový fenomén nových médií. Jedním z mnoha míst, kde docházelo k uměleckým počinům a teoretickým projevům v mnoha četných podobách, byla Galerie Foto-Medium-Art, kterou jsem založil ve Vratislavi. Kromě této činnosti jsem zároveň bedlivě sledoval českou fotografickou scénu. Velmi často jsem jezdil do Prahy hledat náležité kontakty. Tehdy jsem poznal Jaroslava Anděla a několik českých umělců, kteří se přikláněli k východiskům avantgardy a kteří sympatizovali s opozicí.

To read the entire article you must log in.

Log in

Sue Davies a Antonín Dufek, nedatováno