Fotograf Magazine

9. trienále současného umění U3

Lublaňskému U3 vládne estetika a etika živého a mrtvého

I přes své skromné rozměry je lublaňská umělecká scéna plná života. V oblasti neokonceptuálního umění přivedla na mapu současného umění jména, jako jsou například IRWIN, Marjetica Potrč, Marko Peljhan, Maja Smrekar a několik dalších. Zdejší MG+ MSUM, největší instituce věnující se modernímu a soudobému umění, svou výstavní a publikační činností sehrála zásadní roli v utváření východoevropské umělecké tradice po roce 1945.

To read the entire article you must log in.

Log in

#35 žít s lidmi

150 

Není skladem