Fotograf Magazine

Barthes: punctum architektonické fotografie

Architektura a fotografie vytvořily v průběhu 20. století nerozlučnou dvojici, spojenou v ambivalentním svazku, v němž se střetávají přitažlivé a odpudivé síly. Přechod z průmyslového věku do věku informačního, který charakterizuje celé uplynulé století, znamenal obrovský rozvoj technologií přenosu a zprostředkování informací. Medializace vytváří novou skutečnost; skutečnost obrazu není totožná se skutečností toho, co znázorňuje. Skutečnost a její obraz se tedy nenacházejí na téže rovině, ale souvislost, která mezi nimi vzniká, může vést do hloubky a odkrývat nové vrstvy reality, která byla předobrazem. Různé strategie tvorby obrazu mohou odhalit, co bylo našemu zraku, který klouže po povrchu, skryto. Vztah mezi fotografickým obrazem a jeho předlohou se tedy vždy pohybuje na ostří: je tu přítomný potenciál odhalení čehosi dosud neznámého, ale zároveň i nebezpečí banality. Fotografie architektury může sloužit jako obrazový záznam, popis objektu, nosič informace o jeho vzhledu, ale může být i něčím více, může zprostředkovat jedinečnost architektonického díla, kongeniálním způsobem vyjádřit jeho koncept.

To read the entire article you must log in.

Log in

Le Corbusier, Vila Savoye, Poissy
Le Courbisier, Vila Garches, 1927

#9 Architektura

80 

Není skladem