Lukáš Jasanský & Martin Polák

Káry

Po společné debatě s Lukášem Jasanským a Martinem Polákem nad náplní tohoto čísla a po krátkém bádání v jejich archivu jsme došli paralelně a přitom zcela souhlasně k tomu, že původně k publikaci zvažovaný cyklus Kuranda (1998), který se automobily zabývá nejsystematičtěji, je vlastně v tomto ohledu pouhou špičkou ledovce. Lze totiž říci, že právě tématem automobilu je navzájem dokonale propojeno celé jejich dílo.

Pavel Vančát

Chcete-li si přečíst celý článek
Fotograf Magazine #27

z cyklu Nové aranžované, 1986
Bez názvu, performance, Náměstí Míru, Klatovy, 10. 4. 2010
Pragensie, 1986–1990
Pragensie, 1986–1990
Televize, 1987–1988
Televize, 1987–1988
Chlapi, 1989
Chlapi, 1989
Fluxus, 1990
Report – Humanistická fotografe, 1991–1992
Report – Humanistická fotografe, 1991–1992
Kvalitní Kampa, 1992
Ignác, 1996–2002
Vtipy, 1992–1993
Vtipy, 1992–1993
Výstavy fotografí, 1998
Tlucte, 2011
Zemská fotografe, 1998–2000
Z Petrohradu, 1999
Jan Merta, 2009
Kościoły, kościoły, 2012
Ředitel a zakladatel, 2011
Ředitel a zakladatel, 2011
Z cyklu Fotografe Lukáše Jasanského a Martina Poláka, 2013
Z cyklu Fotografe Lukáše Jasanského a Martina Poláka, 2013
Z cyklu Fotografe Lukáše Jasanského a Martina Poláka, 2013