Beatrix Reinhardt

Plynovody – jejich stavba, provoz a trasa – byly a jsou předmětem vyvolávajícím napětí, spory, či dokonce války. Toto dílo se zabývá úsekem plynovodu Družba o délce 550 kilometrů, dodávajícím zemní plyn ze Sibiře do Evropy, který položilo NDR.

Plynovod vznikl v době existence „východního bloku“. O jeho stavbě bylo rozhodnuto v roce 1974, přičemž každá z členských zemí RVHP1 musela vybudovat jeden úsek. Východnímu Německu připadla oblast mezi Kremenčukem a Barem.2

K tomuto projektu mě přivedl zájem o prostor a konflikty o přírodní zdroje, vyhrocující se po celém světě i osobní důvody, protože jsem vyrůstala v bývalém východním Německu. O plynovodu Družba jsem věděla ze školy a z toho, co jsem zaslechla ve společnosti. Ve škole se nám tento projekt pokoušeli „prodat“ jakožto velký úspěch socialismu, který je dokladem neochvějné bratrské lásky mezi Ruskem a NDR a svědectvím o moci dělnické třídy. Učili jsme se o dělnících, kteří obdrželi státní řády za příkladnou pracovní morálku, která měla být známkou ideologické oddanosti „věci“. Ale z hovorů odposlechnutých na večírcích jsem získala o motivaci lidí pracovat na plynovodu zcela jinou představu: pracovali tam, protože to bylo finančně výhodné – například nemuseli čekat dvacet pět let na koupi auta a měli příležitost získat zboží, které bylo na prodej pouze za západoněmecké marky. A pak tu bylo ještě něco: smysl pro dobrodružství. Když jsem si zjistila víc o americkém Západě, začaly mi příběhy a okolnosti spojené s touto oblastí připomínat příběhy a okolnosti spojené s americkým pohraničím. S tímto vědomím jsem „pociťovala“ silnou potřebu toto místo navštívit.

 

1 RVHP je zkratka pro Radu vzájemné hospodářské pomoci. Tato ekonomická organizace působila pod vedením Sovětského svazu od roku 1949 do roku 1991.

2 nyní Ukrajina.

Objednejte si číslo Fotograf Magazine #28

Beatrix Reinhardt, Plynovod přátelství, 2008–2010
Beatrix Reinhardt, Plynovod přátelství, 2008–2010
Beatrix Reinhardt, Plynovod přátelství, 2008–2010
Beatrix Reinhardt, Plynovod přátelství, 2008–2010
Beatrix Reinhardt, Plynovod přátelství, 2008–2010