Michal Kern

Stopy v oduševnělé krajině

Vnímám-li slovenského umělce Michala Kerna jako solitérního běžce na sněhu1 nebo celoročního chodce – stopaře2, který pozorně sledoval veškeré i ty nejméně nápadné stopy, procesy a změny ve svém okolí, je pro mne zároveň i tím, který v krajině Nízkých a Vysokých Tater své efemérní stopy záměrně zanechával. Pro další z nás – nezúčastněné, i pro onu krajinu, stopy a doteky pomocí slov, kreseb a fotografií dokumentoval. Oblouk Kernových autorských fotografií se klene od fotografie dokumentární po fotografii komponovanou a pečlivě adjustovanou. Jindy byl dokumentací myšlenek statement, projekt či projektový náčrt… buď samostatně, nebo v kombinacích právě s fotografií či kresbou. Svébytné postavení v závěru tvorby mají meditativní až beztížné fotogramy ze Suché jeskyně. Své koncepty, myšlenky i akce autorskou dokumentací Kern upřesňoval, významově tvaroval, cizeloval. Neváhám proto napsat, že veškeré své statické výstupy estetizoval a po svém korigoval. Harmonizoval?

Chcete-li si přečíst celý článek
Fotograf Magazine #28

Michal Kern, Hledání obrazu I–III, 1980
Michal Kern, Hledání obrazu I–III, 1980
Michal Kern, Hledání obrazu I–III, 1980
Michal Kern, Nekonečnost obrazu, 1988
Michal Kern, cyklu lopuchy, 1979
Michal Kern, Mám radost, že mám na dlani stín trávy, 1981
Michal Kern, Vytvořil jsem linii, 1982
Michal Kern, Záznam akce v suché jeskyni, 1991
Michal Kern, Záznam akce v suché jeskyni, 1991
Michal Kern, Záznam akce v suché jeskyni, 1991