Fotograf Magazine

Pavel Sterec

Šalamoun a Frankenstein

Před několika lety se Pavel Sterec (*1985) rozhodl uspořádat výpravu do světelné rezervace na česko-polském pomezí. Výběr jejích účastníků podmiňovala představa, že půjde o osobnosti odlišného zaměření a vědění. Tma měla účastníky zbavit obrazů (oslepit) a rozvolněním časoprostorových souřadnic osvobodit výměnu myšlenek s cílem vytvořit jakési neviditelné vševědoucí kolektivní tělo. Další detaily si nepamatuji. Výprava se neuskutečnila, její záměr byl vystaven na přehlídce mladých umělců ve Zlíně.

To read the entire article, order
#28 cultura / natura

#28 cultura / natura

120 

Skladem