Fotograf Magazine

#10 Erotikon

Publikování erotických obrázků již dávno ztratilo příchuť čehosi tabuizovaného. To, co bylo původně obestřeno tajemstvím a potom se stane v každodenním životě běžným prvkem, často i hojně nadužívaným pro zvýšení komerční přitažlivosti časem zevšední a možná začne být vtíravé. Při výběru autorů, kteří nakonec naplnili obsah čísla jsme chtěli pokrýt různé přístupy k erotice ve fotografii. Proto jsou tu vedle sebe autoři, jejichž dílo provází touha zaznamenat osobní prožitek, nikoliv jen vlastní erotiku, ale i jistou posedlost – vášeň. Naším záměrem není šokovat odhalováním zakázaných, či skandálních erotických slastí. Chceme se naopak pokusit rehabilitovat oblast erotiky ve fotografii, tvrdě využívanou komercí i bulvárem, jako legální a živou součást umění.

#10 erotikon — Portfolia

Jindřich Štyrský

Fotografickým odkazem malíře, scénografa, ilustrátora, básníka, kolážisty, životopisce a kritika Jindřicha Štyrského (1899–1942) se zabývají dvě monografie. Titul Jindřich Štyrský / fotografické dílo / 1934–1935 se stovkou vyobrazení vydala v červnu 1982 pro interní potřebu Jazzové sekce toho času umlčená historička umění Anna Fárová, skrytá pod dívčím jménem své matky Annette Moussu…

Read more

#10 erotikon — Portfolia

Miroslav Tichý

O Miroslavu Tichém bylo napsáno v průběhu tří let tolik, že se pro mnohé nepatřičně rychle zařadil po bok mediálně známých osobností české fotografie, jako jsou Josef Sudek nebo František Drtikol…

Read more

#10 erotikon — Portfolia

Tanja Ostojić

Už od časů, kdy Walter Benjamin poukázal na vztah mezi politikou a estetikou, když obvinil fašizmus ze vtahování estetiky do politického života a komunizmus z politizace umění se vztah mezi uměním a politikou stal nevyhnutelnou součástí společenských debat v krizových časech či oblastech…

Read more

#10 erotikon — Profily

Adam Holý

„Všechno je erotický, ne?,“ opáčil svým tázavě nevinným způsobem Adam Holý, když jsem se ptal, co mají společného jeho lehce ledabylé fotografie přírody s akty focenými ve stylu amatérské S/M produkce…

Read more

#10 erotikon — Profily

Charles Cohen

To, co jsme ztratili, ještě znejišťují naše vzpomínky. Všeprostupující teskná touha v konečném důsledku vyznačuje spojnici mezi přítomností a tím, co je ztraceno, co chybí a také snad čeho litujeme…

Read more

#10 erotikon — Profily

Slava Mogutin

Slava Mogutin je umělcem jehož tvorba vyrůstá ze souběhu různých kulturních a dějinných tradic. Pracuje s nejrůznějšími médii – od fotografie a videa až po poezii a performanci – a ze střetu rozličných řádů zobrazení kouzlí prchavé erotické jevy…

Read more