Fotograf Magazine

Oskar Helcel

AU 3255

Vojenský útvar 3255, zkrácene VÚ, je ohranicený prostor zabírající zhruba desetinu rozlohy pražského Petrína. Tento prostor je využíván armádní Agenturou komunikacních a informacních systému (AKIS)1 a Oddelením kriminalistické techniky a expertíz kriminální služby Vojenské policie. V jihozápadní cásti prostoru se tycí satelitní vež o výšce přibližně 60 metru, kterou provozuje firma INTV s.r.o.2.

To read the entire article, order
#30 eye in the sky

#30 eye in the sky

180 

Skladem