Fotograf Magazine

Filip Cenek & Tereza Sochorová

Většinu děl Filipa Cenka nelze spatřit ve stálých podobách, přestože jejich základem mohou být stejné fotografie, videa, animace či jednotící literární fragment. Autorsky i divácky zcizující efekt podporuje jejich instalační jedinečnost ve vztahu ke „konečnému“ prostoru. Proces diváckého vnímání i zkušenosti se v takových případech odvíjí jako opakovaná četba stejného textu. Jako by na základě autorské záměrnosti některá díla nikdy nezačínala a nikdy nekončila. Podobný rys různorodosti v pohledu na výsledné dílo rozvíjí Filip Cenek i ve způsobech autorské spolupráce. Dvojí pohled na obsah, promýšlení nelineárních dějových vrstev složených z fotografií a titulkových obrazů je nejčastějším výsledkem setkávání s Terezou Sochorovou. 

To read the entire article you must log in.

Log in

Vratké kino, 2011, stereo diaprojekce, dynamicky programovaná asynchronní smyčka, pohled do instalace, DOX, Praha
Vratké kino, 2011, stereo diaprojekce, dynamicky programovaná asynchronní smyčka, pohled do instalace, DOX, Praha
Blackout/stereo, 2008–2011, stereo diaprojekce, 2 karusely, asynchronní nekonečná smyčka, pohled do instalace, Galerie U Dobrého pastýře, Brno
Blackout/stereo, 2008–2011, stereo diaprojekce, 2 karusely, asynchronní nekonečná smyčka, pohled do instalace, Galerie U Dobrého pastýře, Brno