Fotograf Magazine

Lucia Sceranková

Lucia Sceranková klade velk. důraz na přípravu a v.robu prostředí, která se stávají určující pro v.sledné fotografie. Důležit. je proces této tvorby a dění, které vzniká před tzv. zmáčknutím spouště. Vytváření situace z labilních konstrukcí, vzniklé fotografické či filmové mizanscény jsou ve v.sledku předmětem samostatn.ch fotografií, které Lucia Sceranková naz.vá priestorovými kolážemi či fiktívnými scenériemi.

Chcete-li si přečíst celý článek, musíte se přihlásit.

Přihlásit