Fotograf Magazine

Martin Kohout

Umění jako ošidná intelektuální hra

Již na první pohled nejsou práce Martina Kohouta interpretačně jednoduché. Sám autor jejich recepci v rozhovoru pro Český rozhlas v roce 2009 přirovnal k několikanásobné četbě jedné knihy. Ačkoli ta zůstává stejná, lze v ní nacházet mnohdy zcela odlišné až protichůdné významy a výsledný dojem se mění v závislosti na čtenáři, jeho momentální životní zkušenosti, emocionálním naladění, dosažených znalostech a celé řadě dalších nepostižitelných proměnných. 

To read the entire article you must log in.

Log in

Martin Kohout
bez názvu, 2011
Martin Kohout
No Place, 2009, pohled do instalace, Galerie Entrance, Praha, fotografie Johana Pošová