Fotograf Magazine

Fotím, co slyším

Jedním z důvodů, proč spojovat hudbu s fotografií, je jejich jistá fyzikální podobnost. Energetické vlnění o různých délkách a intenzitách: tóny jako mechanické vlnění vzduchu, které působí na náš sluchový aparát, světlo jako elektromagnetické vlnění vnímatelné lidským okem. Fotografii bylo dopřáno luxusu umět jej v sobě zastavit a zvěčnit. Tóny v hudbě naopak jako by nekončily nikdy; dříve než jeden dozní, už je nahrazen dalším.

To read the entire article you must log in.

Log in

#25 populární hudba

120