Fotograf Magazine

#16 Fotografie a malba

Jestliže na počátku dvacátého století měla fotografie z malby nesporný komplex, na konci toho století jakoby se situace obrátila. Mnozí malíři se chopili fotoaparátů a začali se vyjadřovat fotografií. 

Jaká je vlastně vazba mezi fotografií a malbou a jak se fotografie od své o mnoho starší družky liší? Kam až má jít ve snaze se malbě vyrovnat, či ji snad umělecky překonat? A má tato snaha vůbec smysl? Není snad fotografie silnější právě díky své autenticitě, s níž, oproti jiným mediím, dokáže nejlépe akcentovat prvky, jako jsou ethos, bezprostřednost či možnost šíření díky snadné reprodukci? 

#16 fotografie a malba — Profily

Běla Kolářová

Ještě před čtyřmi lety se u nás o Běle Kolářové příliš nemluvilo. Totéž platilo i o zahraničí, kde ji nadlouho jako jediný uvedl do mezinárodního kontextu snad jen Antonín Dufek, když ji zařadil do knihy k výstavě fotogramů v curyšském Kunsthausu (Antonín Dufek, Das Photogramm in der tschechischen Fotografie der Zwischenkriegszeit, in: Floris M…

Read more

#16 fotografie a malba — Profily

Daniel Pitín

V roce 2004 psala Denisa Kera o malbě Daniela Pitína jako o specifické malířské „kritice a interpretaci obrazů.“  Vycházela přitom ze série obrazů věnovaných filmům Alfreda Hitchcocka…

Read more

#16 fotografie a malba — Profily

Dryden Goodwin

DC: Vztah mezi kresbou a fotografií jako dvěma způsoby zobrazování, ale i komunikace, se stal základem vaší práce. Mohl byste se rozvést o podstatě tohoto vztahu? Na první pohled se to může jevit jako nesnadné spojení…

Read more

#16 fotografie a malba — Profily

Georges Rousse

Již více než 20 let pracuje Georges Rousse způsobem, při kterém instaluje svou temnou komoru v opuštěných budovách po celém světě těsně před jejich zničením či renovací. Svou nomádskou dílnu zřizuje v místech, která tak plní novým životem a novou historií…

Read more

#16 fotografie a malba — Profily

Rafał Bujnowski

Fenomén „nového malířství z Polska“ se zrodil před více než jedním desetiletím, a přestože nepěstuje žádný jednotný styl, netvoří žádnou skupinu a pracuje rozptýleně, spojuje ho na mezinárodní scéně jeho speciální vtip a vysoká kvalita…

Read more

#16 fotografie a malba — Profily

Theodor Pištěk

Pokud pojednává toto číslo tohoto časopisu o vztahu fotografie a malířství, nelze v českém prostředí pominout (a v zahraničním měřítku nepřipomenout) tvorbu Theodora Pištěka. Ačkoliv byla „fotorealistická“ etapa jeho díla jen otázkou necelé dekády a v rámci jeho celoživotní tvorby tvoří vlastně jen jednu z epizod, je dodnes přijímána s obdivem, který je však často vykoupen jen povrchním pochopením jejího skutečného obsahu…

Read more