Fotograf Magazine

Susan Lipper

Americké autorce monografií Grapevine/Réva (1997) a Trip/Cesta (2000) nikdy nešlo v pravém slova smyslu o dokument, byť zejména první zmiňovaná série snímků obyvatel městečka Hollow v americké Západní Virginii, pořízená mezi léty 1988 a 1993, alespoň formálně žánr dokumentu splňuje. Lipperová však na rozdíl od přístupu, který se snaží omezit manipulativní ráz záběru na minimum a čerpat ze zvoleného prostředí, využila tváří starousedlíků místního polosvěta pouze jako platformy pro vlastní prožitek.

To read the entire article you must log in.

Log in

všechny fotografie jsou bez názvu, z cyklu Z dosud nenazvané série, 1999-2004