Fotograf Magazine

Casablanca

Princip pseudodokumentarismu ve středoevropském a balkánském posttotalitním výtvarném umění

Tento text je vlastně nesystematickým deníkem, neboť odráží zkušenosti, které jsem načerpal při spolupráci se současnými středoevropskými a rovněž balkánskými výtvarnými umělci či výstavními institucemi. Na cestách spojených s realizací řady kurátorských projektů jsem se opakovaně setkával s pocity nejednoznačné nostalgie, s kritikou nedávné totalitní minulosti i opatrným očekáváním dalšího vývoje. Postupně jsem si přitom uvědomoval specifika vlastního osudu uprostřed sociálního a politického zlomu i snahu celé řady generačně spřízněných autorů toto hybridní prostředí reflektovat a do jisté míry zprostředkovat. Společně s nimi jsem si často připadal jako v uličkách filmové Casablancy, ve světě na hraně událostí, ve kterém se neopakovatelně mísí odlesky dobové reality a rafinovaně komponovaná struktura její vizuální (a do jisté míry také mimetické) pseudodokumentace.

To read the entire article you must log in.

Log in

David Adam, was wer wann wo wie warum was veranlasst?, 1999–2000
David Adam, was wer wann wo wie warum was veranlasst?, 1999–2000