Jan Svoboda

melancholie modernismu

Jan Svoboda (1934–1990) se stal legendou české fotografie už za svého života. Téměř patnáct let po smrti svého nositele dorostla tato legenda téměř faustovských rozměrů a postupně počíná zahalovat samo dílo svého tvůrce. Svoboda jako největší následovník Josefa Sudka, Svoboda jako mystický vyznavač světla a stínu, Svoboda jako prostý venkovský člověk vydaný napospas městu, Svoboda jako jediný „umělec“ mezi českými fotografy, všechna tato i další tvrzení stále více zasouvají samotného autora do černobíle definovaných pozic, které jen málo vypovídají o skutečném rozsahu a důležitosti jeho díla.

pavel vančát

Noc, 1975
Zvûstování III, 1958
Pohled z okna III, 1970
Druhá strana fotografie, 1969
Fotografie pro paní A., 1970
bez názvu, 1969
Pfiedobraz, 1975–76
S přílivem modravým, 1968
Otisk II, 1975–76
Prostor pro rÛÏov˘ obraz, 1972
Obraz, který se nevrátí II, 1971