Fotograf Magazine

Juraj Lipscher

rozhovor josefa mouchy s jurajem lipscherem

Juraj Lipscher (1948, http://www.lipscher.ch) působí jako profesor chemie na gymnáziu ve švýcarském městě Baden. V polovině 90. let měl v dnes již živořícím českém průmyslovém středisku jménem Kladno zajímavou výstavu S odstupem času a místa. Katalog dominant industriálních aglomerací, zvláště hutí, sléváren a starých fabrik, doprovodil poetickými postřehy ze slovenské odyssey. Z nich se dovíme, že v Klížskej Nemej a na Velkolélském ostrově prožíval coby fotograf baudelairovské reminiscence: připadal si jako obchodník s mraky, „kšeftár s pravekými bútľavými smutnými veselými vŕbami, s tichom a hlavne so svetlom pozoruhodnej proveniencie.“ A jakoby mimochodem charakterizoval vlastní pozici: „vidím, že dichotómia blízkosti k Slovensku a súčasne i odstup spôsobený mojou dvadsaťročnou neprítomnosťou sa vo fotografickom zmysle obrátila v môj prospech. Oscilácia medzi dvomi svetmi, medzi identitou domorodca a návštevníka, medzi blízkosťou a odstupom bola do veľkej miery motorom môjho podujatia a skreslila môj pohľad v priaznivom uhle.“

To read the entire article you must log in.

Log in

Porodnice, Klinik Lindberg, Winterthur, ze souboru Konstrukce lidského tûla, 2000
Porodnice, Frauenspital Basel, ze souboru Konstrukce lidského tûla, 2001