Fotograf Magazine

#4 intimita

Téma „intimita“ bylo lákavé a zároveň i nebezpečně populární až populistické. Vedle intimity v oblasti tělesnosti a erotiky je zde však také intimita dotýkající se osobního prostoru a věcí a dějů v něm. Ta je předmětem zájmu fotografie od počátku její existence. Svým záznamy se nesnaží provokovat či upoutat pozornost, spíše mi často připomíná snahu autora‑fotografa nalézt svou vlastní rovnováhu a ukotvení ve vztahu k vnějšímu světu, jakousi vnitřní harmonii. Ne nadarmo použil kdysi Jaroslav Seifert pro Josefa Sudka, který z českých klasiků fotografie asi nejvíce předjímá toto pojetí, termín – „velký harmonizátor“.

#4 intimita — Portfolia

Bohdan Holomíček

„Při sledování deníku se přenesete přes století a najednou dýcháte s autorem jeho dobu, skoro se jí můžete dotknout. S fotkami je to ještě jednodušší než s psaným slovem, obraz nepotřebuje žádné překlady, je to ta nejjednodušší řeč…

Read more

#4 intimita — Portfolia

Jan Svoboda

Jan Svoboda (1934–1990) se stal legendou české fotografie už za svého života. Téměř patnáct let po smrti svého nositele dorostla tato legenda téměř faustovských rozměrů a postupně počíná zahalovat samo dílo svého tvůrce…

Read more

#4 intimita — Portfolia

Markéta Othová

Markéta Othová (1968) nikdy nedělala dobré „fotky“ a nikdy ani o to nestála. Její záměr byl a je opačný. Skrze „fotky“ se snaží objevit a zpřístupnit vidění, které bylo i bude jen její vlastní…

Read more

#4 intimita — Portfolia

Tina Bara

Mimetické chování platí jako conditio humana, ale teprve v rozdílu k napodobovanému se projevuje osobnost, a jedná-li se o umění, imaginativní kvalita a kreativita. Zdali však zdůrazněná odchylka nevytváří z protagonistů „konformisty jinakosti“ 1/ lze ověřit na fotografiích, které vytvořila Tina Bara…

Read more

#4 intimita — Profily

Hynek Alt & Saša Vajd

Hynek Alt a Aleksandra Vajd, Čech a Slovinka, jsou partnery nejenom ve fotografii, ale i v životě. V akademickém roce 2002/2003 vedli na pražské FAMU, kde oba absolvovali magisterské studium oboru fotografie, workshop nazvaný Autorská kniha…

Read more

#4 intimita — Profily

Martina Mullaney

V eseji napsaném roku 1967 nastínil francouzský filozof Michel Foucault koncept heterotopie. Heterotopií je místo, v němž se v rámci určitých definovaných a uspořádaných hranic, a navzdory původnímu určení, mohou vyskytnout různorodá a často protichůdná využití…

Read more