Fotograf Magazine

Lucia Sekerková a Ivana Šusterová

Vrajitoare – čarodějnice, věštkyně, léčitelky

Čarodějnice, věštkyně, léčitelka. Právě s těmito slovy se identifikuje mnoho romských olašských žen žijících v Rumunsku. Historický kontext poukazuje na dlouholeté praktikování věštění v romských kočovných skupinách projíždějících i evropským prostorem. 

To read the entire article, order
#33 investigace

 Vrăjitoare Atena využita Ivanou Šusterovou za účelem demonstrace rituálu namísto  jeho popisu v rozhovoru. Bukurešť, Rumunsko, 2017
Ženy tuto práci vnímají jako „dar“ od Boha a zároveň jako něco, s čím se musí narodit.  Vrăjitoare Danusia se prezentuje jako jediná, která používá pouze bílou magii, přičemž se  odvolává na svou víru v Boha a na to, že nechce ubližovat lidem. Ploiesti, Rumunsko, 2017

#33 investigace

180 

Skladem