Fotograf Magazine

#33 investigace

Pod názvem investigace hledáme v umělecké práci soustavné zkoumání informací jako nedílnou součást procesu vzniku. Inspirací je nám investigativní žurnalistika, která nejen, že je stěžejním whistleblowerem momentálně poněkud zkoušených demokratických systémů, ale v podstatě tím nejdůležitějším impulsem pro zachování základních principů politické a sociální rovnosti. V rámci diverzity prezentovaných přístupů se chceme pohybovat ve škále od příkladů z žurnalistiky, či projektů dokumentární fotografie, které překračují svým pojetím či rozsahem formát reportáže, přes ironizující komentáře politické situace až po ryze umělecké projekty širších interpretací, jejichž významnou součástí je právě proces zkoumání mocenských taktik či podezřelých aktivit poškozujících ideály občanské společnosti.

Highlights:
Mari Bastashevski
Revital Cohen & Tuur Van Balen
Peter Fend
Seba Kurtis
Maxim Sarychau
Andrzej Steinbach

#33 investigace — Profily

Andrzej Steinbach

Vrcholem dramaturgie vídeňské Kunsthalle v roce 2018 byl výstavní projekt Antarktika věnovaný sociologickému jevu „odcizení“, který je významně zastoupen v díle Michelangela Antonioniho, jehož citát o pohybujících se ledovcích celou akci uvedl…

Read more

#33 investigace — Profily

Maxim Sarychau

Vyjádření nespokojenosti je součástí neustálého vyrovnávání zájmů mezi vládnoucím aparátem a obecnou veřejností. Avšak politický režim Alexandra Lukašenka projevy běloruské veřejnosti potlačuje a výsledkem je eroze společnosti spolu s její kontinuální snahou o změnu…

Read more

#33 investigace — Profily

Mari Bastashevski

V textu The Perfect Con z roku 2016 pro e-flux journal se Mari Bastashevski zamýšlí nad možnostmi institucionální kritiky v umění. Úvahou nad důležitostí nerezignovat na vývoj kritických strategií uzavírá esej, v níž shrnuje své působení v rámci umělecké rezidence na lodi izraelské námořní společnosti ZIM, jednoho z největších globálních lodních dopravců…

Read more

#33 investigace — Profily

Revital Cohen & Tuur Van Balen

„Revital Cohen a Tuur Van Balen pracují napříč médii objektu, instalace a filmu, jimiž odhalují výrobní proces jako kulturní, osobní a politickou praxi.“ Fakt, že ve stručném medailonku umístěném v záhlaví jejich webové stránky mluví Revital Cohen a Tuur Van Balen, autorská dvojice s izraelskými, respektive belgickými kořeny, o „výrobě“ a o „praxi“, a ne o umělecké tvorbě, není jistě bez významu…

Read more

#33 investigace — Profily

Seba Kurtis

Když Seba Kurtis (1974) zachycuje migranty a jejich příběhy svým fotoaparátem 5×4, jeho fotografie vypovídají o podvědomé zkušenosti. Jeho fotky běžnému divákovi evokují cestování, ale přitom se jedná o konfrontaci s odvrácenou tváří situace, která se nejen v Evropě odehrává nedaleko od našich každodenních životů…

Read more

#33 investigace — Profily

Peter Fend

Osaměle působící dívka pod útesy manhattanských mrakodrapů znepokojeně sleduje cosi, co nám zůstalo skryto za rámem fotosky… Pravděpodobně nejreprodukovanější fotografie z cyklu Bezejmenné filmové snímky Cindy Sherman je dnes již klasickým dílem feministického umění…

Read more