Fotograf Magazine

Tytus Szabelski

Technokratický realismus

Během předsvátečního období, kdy zákazníci berou obchody útokem, se Tytus Szabelski nechal zaměstnat u společnosti Amazon. Na první pohled lze jen stěží domyslet, nakolik se fotograf do skladů této korporace, které se nacházejí na území Polska, infiltroval. Zdá se, že fotografie, které doposud v rámci projektu věnovaného firmě Amazon vznikly, si od svého námětu udržují určitý odstup.

To read the entire article, order
#33 investigace

Leaders Develop Leaders, z cyklu Leadership Principles, 2019
 Situational Approach 4, středisko Amazon Fulfilment Center ve výstavbě, Gliwice,  Polsko, 2019

#33 investigace

180 

Skladem