Fotograf Magazine

Jaroslav Rössler

Jaroslav Rössler (1902–1990) se na stránky Fotografa vrací opakovaně. Je to tím, že dlouho zůstával zanedbávaným velikánem meziválečné avantgardy a v jeho díle je v důsledku toho stále co rozkrývat.

To read the entire article you must log in.

Log in

#6 Recyklace

70