Fotograf Magazine

Justine Grillet

Mandragora's Phiz

Během své práce se obvykle zabývám třemi hlavními oblastmi:
Divadelní struktury a performance: vyjadřují mou představu práce s různými scénami z divadelní hry. Jedná se o vytváření jeviště pro vystoupení a tanec různých figur. Využívám teorie fikčních příběhů – považuji je za pravdivé a aplikuji je na svou práci. Hrou s ne-fikčním světem můžu zpochybňovat roli vystupujícího a význam jeho vystoupení. Tvorové v tomto světě mohou být namalovaní, napsaní nebo vyjádření zvukově. Tato ne-fyzická stvoření a monstra poukazují na figurativnost mé práce. Neexistují v reálném světě, ale ve slovech, vzpomínkách a příbězích, jsou přítomni. Po tomto procesu se někteří změní ve fyzické bytosti a stanou se postavami s osobností.

To read the entire article you must log in.

Log in

#45 hypertenze

190