Fotograf Magazine

Justine Kurland

Musíme si představit svět, ve kterém bude každá žena svrchovanou vládkyní
nad svým vlastním tělem. V takovém světě ženy vskutku stvoří nový
život, protože nebudou přivádět na svět jen děti (pokud se pro to rozhodnou
a způsobem, jaký si vyberou), ale také představy a myšlenky nezbytné
pro udržení, potěchu a proměnu lidské existence… Tím musíme začít.

Adrienne Richová, O zrození ženy

Roku 1976 Adrienne Richová ve svém vlivném textu O zrození ženy
odmítla instituci mateřství coby typické formy rodičovského modelu
vytvořeného na podporu patriarchální ideologie a obhajovala mateřství
jakožto zkušenost, při které ženy už nikdy nebudou obětmi zažitých
představ o mateřství a jejich tělo jim bude zcela patřit. Díky nezávislosti
na patriarchálním řádu by tato zkušenost mohla znamenat začátek
lidské společnosti, kde by sexualita, politika, inteligence,
mateřství, veřejný i soukromý život mohly dosáhnout větší realizace
svého potenciálu. O třicet let později se této zkušenosti věnuje Justine
Kurlandová v cyklu fotografií, který přináší svědectví o tom, že tento
odvážný nový svět je možný.

To read the entire article you must log in.

Log in