Jan Svoboda

Obraz, který se nevrátí

Zase doma!

Na vykotlané vrbě bývá plíseň / Kam smutný chceš prchnouti? /

Vlahý vánek zahraje píseň / Na proutí /

Poesie není líná / Šalebná slova šeptá ti /

Skutečnost fantasii hlavu stíná / Obraz, který se nevrátí!

 

Zase doma!, rukopis básně od Jana Svobody (pod pseudonymem Jan Rybář), 1956, Archiv Moravské galerie v Brně

 

Dílo Jana Svobody (1934–1990), jedné z klíčových postav českého poválečného umění, lze rozdělit do různých období, ve všech však neustále a odhodlaně zkoumá samu podstatu fotografického zobrazení, dotazuje se na základní otázky média a staví je na roveň s paralelními praktikami v malbě, instalaci i konceptuálním umění.

Chcete-li si přečíst celý článek
Fotograf Magazine #29

Jan Svoboda, Obraz, který se navrátí, 1969–70
Jan Svoboda, Obraz, který se nevrátí, 1971
Jan Svoboda, Obraz, který se nevrátí II, 1971
Jan Svoboda, Obraz, který se nevrátí III, 1971
Jan Svoboda, Obraz, který se nevrátí V, 1971
Jan Svoboda, Obraz, který se nevrátí VII, 1971
Jan Svoboda, Obraz, který se nevrátí VIII, 1971
Jan Svoboda, Obraz, který se nevrátí XVIII, 1971
Jan Svoboda, Obraz, který se nevrátí XXXV, 1972