Martin Vongrej

Prostory myšlenek

Slovenský vizuální umělec Martin Vongrej (*1986) ve svých komplexních instalacích kombinuje fotografii, malbu, text i objekty. Obraz a slovo jsou v nich komplementárními složkami časoprostorových animací vztahů mezi vnímáním a myšlením, realizovanými skrze reverzní, cyklické, zrcadlové či repetitivní systémy. V průběhu let si k tomu Vongrej vybudoval patřičný symbolický aparát vycházející z geometrie. „Lidské tělo, každá jeho částečka, je uspořádána v geometrickém systému – je to zákon, čistota a kázeň formy. Tedy každý tvůrce je zákonitě (ať se mu to líbí nebo ne) nositelem geometrie. Pokud usilujeme různými prostředky disciplíny a imaginace o dosažení jasnosti, souladu a určitosti čisté formy, vždy se přibližujeme ke geometrickému systému umění.“ 

Chcete-li si přečíst celý článek
Fotograf Magazine #29

Martin Vongrej, Pre-nature, pohled do instalace, laserový tisk, výstavní podstavce, rotující kruhové zrcadlo, amt_milano, Miláno, 2016
Martin Vongrej, Čekání na konečnou přítomnost v nepřítomnosti, pohled do instalace, Fotograf Gallery, Praha, 2014
Martin Vongrej, Viditelná frekvence, digitální fotografie, laserový tisk, řez, 21 × 29,7 cm, 2015
Martin Vongrej, Myslitelno, digitální fotografie, laserový tisk, řez, 29,7 × 21 cm, 2016
Martin Vongrej, Nutnost myslitelna-neproniknutelnost jiného vědomí, digitální fotografie, laserový tisk, kresba, 21 × 29,7 cm, 2016
Martin Vongrej, Posun, dvojexpoziční digitální fotografie, laserový tisk, kresba, 29,7 × 21 cm, 2016
Martin Vongrej, Přítomné médium, sklo, digitální fotografie, laserový tisk, 7 × 21 × 29,7 cm
Martin Vongrej, To je, nalezená psycho-geometrie, shoda viditelného a myslitelného, digitální fotografie, laserový tisk, kresba, 21 × 29,7 cm, 2015
Martin Vongrej, Před-zobrazení, digitální fotografie, laserový tisk, kresba, 21 × 29,7 cm, 2015
Martin Vongrej, Myslitelno (Definice myslitelna, potenciálního invertního prostoru, vytvořeného opakováním stejného prvku ve viditelném), digitální fotografie, laserový tisk, tři oboustranné tištěné strany v šesti úhlech, ve volně rotujícím objektu, provaz, lepidlo 21 × 21 × 2 9,7 cm, 2014
Martin Vongrej, Médium mezi plochou a prostorem, špagát, světlo, variabilní rozměry, 2015
Martin Vongrej, Nespočítatelné, tuš, bavlna, postel, 2017
Martin Vongrej, Muž–orgasmus– žena, digitální fotografie, 2017