Viktoria Binschtok

Prasknout filtrovou bublinu

Ve své postupně se rozvíjející sérii Cluster/Seskupení vytváří Viktoria Binschtok shluky fotografií (dvou, tří a více). Ty se sestávají vždy z jednoho staršího snímku z jejího archivu a dalšího (nebo dalších), které vznikly rekonstrukcí obrázků nalezených prostřednictvím internetového vyhledávače. Binschtok přitom vyhledává právě ony svoje starší fotografie. Po zadání obrazového souboru algoritmus pátrá po obrázcích zachycující podobné barvy a tvary. Vybrané výsledky vyhledávání pak Binschtok přefotografuje ve formálně vybroušené snímky, jež pak uspořádává do jednotlivých clusterů. Jejich instalační řešení nabývá různých podob, jako by autorka odkazovala k mnohosti kontextů, ve kterých se dnes fotografie ocitají, i k jisté arbitrárnosti jejich materializace v post-digitální éře.

Vojtěch Märc

Chcete-li si přečíst celý článek
Fotograf Magazine #29

Viktoria Binschtok, pohled do instalace, Řezání slámy o půlnoci, KLEMM’S, Berlin, 2017
Viktoria Binschtok, Kanál, z cyklu Seskupení kanálů, 2016
Viktoria Binschtok, Pošta, z cyklu Seskupení kanálů, 2016
Viktoria Binschtok, Věčný kalendář, z cyklu Seskupení kanálů, 2016
Viktoria Binschtok, Twist, z cyklu RGB, 2017
Viktoria Binschtok, Dívky s balónky, z cyklu RGB, 2017
Viktoria Binschtok, RGB, z cyklu RGB, 2017
Viktoria Binschtok, Seskupení žluté, 2016
Viktoria Binschtok, Seskupení žluté, 2016
Viktoria Binschtok, Seskupení žluté, 2016
Viktoria Binschtok, Oranžová křídla, 2016
Viktoria Binschtok, Láhev, 2017
Viktoria Binschtok, Žárovka, 2017