Fotograf Magazine

Agnieszka Polska

Neutuchající práce pod okem bdělého Slunce

28. prosince 1895, během první veřejné filmové projekce v pařížské kavárně
Grand Café, uvedli bratři Lumièrové celkem deset snímků včetně Dělníků
odcházejících z Lumièrovy továrny. Jeden z prvních záběrů kamery byl
namířen na zástup lidí proudících z továrny: dav žen a mužů, kteří kvapně
a hromadně opouštějí své pracoviště. Dnes nás tento jeden z prvních
filmových záběrů může zaskočit svým podvratným a odcizeným koloritem.
V současnosti již totiž představa „ukončení“ pracovní doby stačila z našich
individuálních i kolektivních životů vyprchat. Za pomoci komodifikačních
procesů byly tyto šťavnatější části naší každodenní existence okousány
a stráveny strukturami, jež extrahují nadbytečný kapitál; jednou z klíčových
mezí těchto novodobých ekonomických systémů se stala kreativita
jednotlivce. V tomto ohledu se stáváme svědky návratu autora jako aktivního
produktivního článku, jenž se nám vnucuje pokaždé, kdykoli se pustíme do
snah prozkoumat postavení umělce v rámci novodobé dělby práce.

To read the entire article you must log in.

Log in

The New Sun, se volením Zak Branicka, Berlin, 201
My Little Planet, se volením Zak Branicka, Berlin, 2016

#32 ne-práce

180