Fotograf Magazine

Jan Pfeiffer

Stavební práce

Na monitoru se přes sebe vrství jedna čára za druhou. Dělí plochu, vytyčují
horizont, nastiňují perspektivu, uzavírají prostor volné krajiny, staví kolem
něj zdi. Zdi rostou, protínají je otvory oken a dveří. Prostor se otevírá do
krajiny a ona jej prostupuje, aby jej nakonec pohltila a vzala si zpět to, co je
její. V kresebné animaci Jana Pfeiffera Poměr vztahu (2016) jako by nám
před očima ubíhal časosběrný dokument. Pláň je v něm metaforou lidské
svobody, otevřená krajina symbolem volnosti.

Chcete-li si přečíst celý článek, musíte se přihlásit.

Přihlásit

#32 ne-práce

180