Fotograf Magazine

Edgar dos Santos

Inventář mostů a viaduktů na španělské vysokorychlostní trati

Edgar dos Santos je vizuální umělec, dokumentární fotograf a lektor. Je spoluzakladatelem dokumentární agentury Zoom (www.agenciazoom.com). V současnosti učí fotografii na fakultě výtvarného umění na katalánské univerzitě v Lleidě. Ve své práci se zaměřuje na vztah, jaký si utváříme s životním prostředím, na interakce a vzájemné vlivy, jevy spojené s procesy porozumění, využití a zobrazení prostoru/teritoria/krajiny.
↳ edgardossantos.com

Toto je okružní jízda po mostech a viaduktech na španělské vysokorychlostní trati mezi Madridem a Barcelonou s cílem prozkoumat společenské a environmentální dopady jednoho teritoria v dosahu AVE (španělský vysokorychlostní vlak). Jde o teritorium, které představuje nejsilnější španělskou infrastrukturu a ve Španělsku je emblémem modernity. Tato infrastruktura je výsledkem, který přinesla politická, ekonomická a teritoriální moc ve službách spekulace a spektakularizace. Pokrok a kapitalismus jejich prostřednictvím kladou své zájmy a estetiku nad vše ostatní a tím formují jak lidskou, tak přírodní krajinu teritoria. Podrobení teritoria, vylidnění zemědělského světa, politická korupce, centralistický státní model a jeho veřejná prezentace jsou pouze některé z otázek, které cestou vyvstávají. Dokumentární a kompilační povaha projektu se mísí a plete s jinými způsoby interpretace dobytí prostoru a času. Projekt na své cestě zkoumá spojitosti mezi fotografií a železnicí, vnímáním času a prostoru, teritoriem a jeho reprezentací.

#37 Nerovný terén

150 

Skladem