Fotograf Magazine

Nina Schacht

Pro tento projekt jsem zvolila báseň Kurta Schwitterse „Graugrüne Gier”. Úplné znění této básně zároveň tvoří název projektu, který sestává z vizualizace jednotlivých veršů. Snažím se Schwittersova slova interpretovat a nalézt vizuální vyjádření způsobu, jakým byla k sobě přiřazena. Kurt Schwitters patřil k dadaistickému hnutí, nebo přinejmenším pracoval s dadaistickými idejemi.

To read the entire article you must log in.

Log in

#22 obraz a text

120