Fotograf Magazine

Artalk Revue: Návrat

Artalk Revue je nesmírně ambiciózní projekt internetové recenzní platformy artalk.cz, který od převážně informačního média přesahuje běžné očekávání. Čtyři doposud vydané revue stojí na koncepci přizvaného teoretika nebo teoretičky. Dva roky od prvního tematického čísla Těžba se příznačně objevuje téma Návrat, jehož editorkou je Vjera Borozan. Všechny texty Artalk Revue jsou dostupné online jak česky, tak anglicky. Návrat se zaměřuje na téma dekolonizace a na důsledky imperialistického vládnutí. Neztrácí však ze zřetele místní kontext, jehož nedávnou historii popisuje Pavel Barša. K situaci střední Evropy se obrací i kritik postkoloniálních studií a politiky identit Jan Sowa. Hlubší analýzu a vzájemnou spojitost současných krizí – ekologické a mi- grační – popisuje teoretička a kurátorka Denise Ferreira da Silva.

Artalk Revue: Návrat [online]. Praha: Artalk, 2020, 4(zima). Dostupné z: artalk.cz/category/artalk-revue/

Tereza Rudolf

#36 Nové utopie

150 

Skladem