Fotograf Magazine

Geologie médií

Tak jako byl v 70. letech 20. století vyhlašován konec dějin umění, přestávají dnes platit zavedená pravidla dělících linií mezi vědou a uměním, organickým a neorganickým světem, technickým a humanitním, racionálními metodami a alchymií. Tím chci naznačit, že třetí část trilogie finského teoretika Jussi Parikky Geologie médií (2015, po publikacích Digitální nákazy v roce 2007 a Hmyzí média v roce 2010) se především týká popisů a příkladů jevů na pomezí přírody, techniky a kultury, a to způsobem velmi neortodoxním a experimentálním. V průběhu kapitol uvádí také příklady uměleckých metod konkrétních autorů, kteří se této problematice formou uměleckého průzkumu věnují.

Jussi Parikka (1976) je profesorem na University of Southampton (Winchester School of Art) a hostujícím profesorem na FAMU v Praze, kde vede projekt Operativní obrazy a vizuální kultura. Je považován za mediální hvězdu alternativní mediální teorie a na jeho blogu v současné chvíli najdeme esej vztahující se k epidemii koronaviru.

Geologie médií vychází z předpokladu, že svět myšlení, vnímání i morálky neexistuje bez vztahu ke světu geologických vrstev i klimatu. Zabývá se materialitou mediálních technologií a jejich vlivem na geofyzikální přírodu. Autor dějiny médií radikalizuje, protože vládnoucí mocnosti jsou čím dál více autoritativnější a korporátní zájmy se dnes odrážejí ve všech odvětvích.

Pojem geologie poskytuje teorii médií nejen vhodnou metaforu, ale je skutečnou pamětí epochy, kterou mnozí teoretici nazývají antropocén. Veškerá média, na kterých jsme jako uživatelé závislí, těží z geologických fosilií ukládajících se pod povrchem země po miliardy let, z chemických prvků přírody a produkují nepředstavitelné množství digitálního odpadu. Nejen že jsme vytěžili podzemní vrstvy definující naši planetu, ale ovládli jsme rovněž atmosféru za účelem přenosu signálů.

Materialita médií spočívá v jejich přírodním základu – minerálech a materiálech ukrytých v zemi. Pro tuto vazbu používá autor termínu médiopříroda (medianatures) se zaměřením na geologii a geofyziku. Parikka umisťuje pojem geologie také do etiky i filozofie (geologie morálky a geofilozofie), přičemž vychází z postantropocentrických tezí Deleuze a Guattariho a jejich teorie geologického myšlení, které není spojnicí mezi objektem a subjektem, ale odehrává se spíše ve vztahu teritoria a země jako pohyb multiplicit.

Po náročném filozofickém úvodu se Parrika zaměřuje na hluboký čas jako základ médií a kultury, psychogeofyziku techniky, prach jako metaforu globální práce a materialismus reziduí a poslední kapitolu věnuje fosiliím médií. Připomíná myšlenku využít geologického času při přemýšlení o tématech mediálního umění a digitální kultury; dlouhé geologické trvání postavit proti mýtu o lineárním pokroku, porovnat čas lidských záležitostí s geologickým časem. Média, která spotřebovávají velké množství energie, vytvářejí elektroodpad a zpětně ovlivňují celou planetu. Proto je na čase aktivně vynalézat jinou budoucnost. Upozorňuje na výrobu netrvanlivých hardwarů, jejichž široký seznam okamžitě evokuje seznam budoucího elektroodpadu – mediálních fosilií.

Termín psychogeofyzika zavedl v roce 2010 London Psychogeophysics Summit Collective jako metodu mapování vztahů Země, kapitalismu a techniky (komplementárně k psychogeografii zaměřené jen na městské prostředí); pátrat po tom, jak technologie a ekologie narušily naši jistotu, co znamená být člověkem.

V dodatku napsaném společně s Garnetem Hertzem navrhuje Parikka umělcům nezkoumat potenciál nových médií, ale pracovat s plánovaným zastaráváním jako uměleckou metodou. Mluví o formě ohýbání obvodů (circuit bending) či hackování hardwaru a praktikách zajímajících se o politickou ekonomii IT. Navrhuje archeologii médií jako uměleckou metodu týkající se otázek mrtvých „zombie” médií, která signalizují i smrt přírody.

Parikkovy úvahy jsou sice radikální, ale je potřeba slyšet také hlasy vně mainstreamového nadšení a humbuku kolem nových technologií a uvědomit si, že nás nespasí.

 

Lenka Lindauerová

#36 Nové utopie

150 

Skladem