Fotograf Magazine

Klimatická kríza

Spolupráce kolektivů APART, Display a Kapitál plodí v posledních letech zajímavé kapesní čtení. V rámci tematických sborníků, které propojují texty slovenských a českých autorů a autorek se zahraničními přispěvateli, překračují již i ono dříve rozšířené pole umění. Spolupráce kolektivů APART, Display a Kapitál plodí v posledních letech zajímavé kapesní čtení. V rámci tematických sborníků, které propojují texty slovenských a českých autorů a autorek se zahraničními přispěvateli, překračují již i ono dříve rozšířené pole umění. Komentují aktuální problémy, ať už se jedná o přístup ke zdraví, nebo stáří a v posledním případě ke klimatu. K umění se z pěti textů (od Critical Art Ensemble, Karmína, Wendy Lynne Lee, Donna M. Orange) vztahuje v podstatě jen ten od T. J. Demose – Síla ohně aneb Estetika žehem. Demos s vážnou ironií navrhuje popis současnosti jako pyrocénu, varuje před distancovaným sledováním ohňové podívané skrze obrázky v médiích a na sociálních sítích, které nejsou zachycením skutečného problému, ale jde jen o indexy drancování krajiny pro její nerostné bohatství. Aktuální sborník jistě poslouží již přesvědčeným čtenářům k prohloubení argumentů pro environmentální žal a boj. Ambice na oslovení zatím neoslovených si však asi dělat nemůže.

Tereza Rudolf

#36 Nové utopie

150 

Skladem