Fotograf Magazine

Kyberfotografie: Neprůzračné médium a technologický realismus

Publikace nakladatelství Metropolitní univerzity v Praze pokračuje v ediční řadě zaměřující se na teorii nových médií. Martin Charvát je mimo jiné také autorem knihy O nových médiích, modularitě a simulaci (2017) nebo Foucault a Deleuze: O těle, experimentu a etice (2018) z téže řady. Útlý spis o kyberfotografii může dobře posloužit jako studijní materiál, neboť poskytuje vhled do teorie média od Foucaulta přes Derridu nebo Baudrillarda k Viriliovi. Svou jednoduchostí je jako svého druhu odborná „čítanka“ pojat i vizuálně. Teorie autorů napříč dějinami fotografie a médií pak slouží jako podpůrné kameny pro tezi, že „(…) fotografie působí jako ornament a povrch fantazmatu toho, co bychom si ‚přáli‘ vidět“. Michaela Fišerová potom ve druhém textu publikace sleduje historické proměny názoru na retuš, a především (spolu s Borisem Groysem nebo Stephenem Cohenem) její politické konotace.

Tereza Rudolf

#36 Nové utopie

150 

Skladem