Fotograf Magazine

Návrat do budoucnosti

Vzhledem k dalším zaměřením editorů knihy, kterou vydalo nakladatelství UMPRUM, by šlo říci, že jde o „kurátorský výběr“ textů pojímajících různé časovosti a jejich významové konotace. S grafickou úpravou Štěpána Marka a ilustracemi Gabriely Těthalové se jedná o půvabný, vzhledem k tématu možná až překvapivě materiální artefakt. Dobře napsaný úvod dílčí texty usazuje v kontextu myšlení jejich autorů a myšlenkových paralel z českého prostředí, a je tak trochu v rozporu s obtížností jednotlivých esejí. Na vině může být i nelehká přeložitelnost mnohých (filozofických a odborných) pojmů do češtiny. Ovšem vzhledem k přehlednému slovníku pojmů vážících se k času a umění, jež procházejí celou publikací, si byli editoři této těžkosti patrně vědomi a snažili se ji kompenzovat. Zacílení na nejednoznačné téma času i výběr autorů však odpovídá potřebám orientace v současné pop kultuře i výtvarné teorii.

Tereza Rudolf

#36 Nové utopie

150 

Skladem