Fotograf Magazine

Petra Feriancová

Konstanty Petry Feriancové

Tvorba Petry Feriancové je komplexní, tak jak to vyžaduje ústřední téma, 
jež autorka průběžně rozvíjí. Základním a vždy přítomným centrem jejího díla je střet a kontinuum mezi individuální afektivní pamětí a kolektivní pamětí ztělesněné obrazy, které je formují a udržují při životě. 

To read the entire article you must log in.

Log in

ze série A Thing Of Mine That May Not Be Mine (Moje Nemoje), 2007
ze série An Instance of the Fingerpost (Neviditelná chvíle rozhodnutí), 2007–2010