Fotograf Magazine

Petra Feriancová

Konstanty Petry Feriancové

Tvorba Petry Feriancové je komplexní, tak jak to vyžaduje ústřední téma, 
jež autorka průběžně rozvíjí. Základním a vždy přítomným centrem jejího díla je střet a kontinuum mezi individuální afektivní pamětí a kolektivní pamětí ztělesněné obrazy, které je formují a udržují při životě. 

Chcete-li si přečíst celý článek, musíte se přihlásit.

Přihlásit