Fotograf Magazine

#22 obraz a text

Témata fotografie a textu se spolu dlouhodobě setkávají. V našem povědomí je asi nejvýrazněji tato kombinace zapsána do období avantgardy, kdy k ní často sáhli tvůrci snažící se o nová provokativní spojení. Byla to především dadaistická a surrealistická hnutí, která se snažila o změnu vnímání fotografie jako dekorativního, případně memetického umění a využívaly plně objevných možností, které jim spojení fotografií s dadaistickými textovými hříčkami poskytovalo. Jedním z výchozích zdrojů jmenovaného spojení je oblast reklamy, plakátu a dalších tištěných forem, ve kterých spolu obraz a texty automaticky koexistovaly. Tato původně komerční strategie se stala předmětem nových citací a interpretací především s nástupem postmoderny a konceptuálního umění v 2. pol. minulého století. Další neméně často využívanou oblastí je tvorba obrazových knih a deníků, která provází historii fotografie od počátku a získala obrovský rozmach nejprve s rozvojem automatizace fotografie a poté především digitalizace v posledních letech. V neposlední řadě se na nových formách spojení fotografie a textů podílejí nově vznikající média, především video, internet, mobilní telefony atd., což vede k novým zcela nečekaným formám.

#22 obraz a text — Profily

Audun Mortensen

„Pokud jste byli konceptuálními umělci koncem šedesátých nebo počátkem sedmdesátých let, bylo víceméně jedno, co jste dělali, hlavně toho nesmělo být moc a museli jste všechno řádně zdokumentovat,“ řekl kdysi kritik Peter Schjeldahl…

Read more

#22 obraz a text — Profily

Jiří Valoch

[ref]Text Slovo jako slovo je použit z Valochova autorského strojopisu o velikosti A4 Malá pocta Bohumile Grögerové, 1982.[/ref]Od počátků Valochova aktivního bytí v uměleckém světě je jeho autorská tvorba neoddělitelně spjata s kurátorskou či teoretickou činností, de facto jedna utváří druhou…

Read more

#22 obraz a text — Profily

Roman Pyatkovka

Evropské myšlení si v osvícenské době, jejíž vliv sahá až do současnosti, představovalo tělo jako dobře seřízený biologický stroj. Od té doby koncepce těla prošla dramatickými změnami až k představě těla jako dutého povrchu pokrytého kůží („tělo bez orgánů“)…

Read more

#22 obraz a text — Profily

Rudolf Sikora

Výchozím bodem drobného pozorování a krátkého zamyšlení se nad povahou díla Rudolfa Sikory (1946) by mohl být právě jeho autoportrét nazvaný Ne! Ne! Ano? (1980). Obsahuje hned několik nosných vrstev rezonujících během čtyř dekád pulzujícím celkem dosavadního autorova díla…

Read more

#22 obraz a text — Profily

Shannon Ebner

Předpokladem práce americké umělkyně Shannon Ebner není dílo Eda Ruschae, jak bylo často připomínáno, ale spíš jeho interpretace, kterou začátkem devadesátých let představil Yves-Alain Bois…

Read more

#22 obraz a text — Profily

Stephen Willats

V roce 2011 se na veletrhu umění Art Basel setkalo na pozvání Hanse Ulricha Obrista několik umělců a architektů u kulatého stolu s tématem Umělec jako urbanista. Během poslední dekády se podobná setkání významných kurátorů, kritiků a kulturních producentů stala takřka povinnou součástí veletrhů, jakýmsi pozlátkem teorie, které zakrývá prostou podstatu obchodu s uměním, na které každý „art fair“ stojí…

Read more