Fotograf Magazine

Stephen Willats

Na začátku je souhlas

V roce 2011 se na veletrhu umění Art Basel setkalo na pozvání Hanse Ulricha Obrista několik umělců a architektů u kulatého stolu s tématem Umělec jako urbanista. Během poslední dekády se podobná setkání významných kurátorů, kritiků a kulturních producentů stala takřka povinnou součástí veletrhů, jakýmsi pozlátkem teorie, které zakrývá prostou podstatu obchodu s uměním, na které každý „art fair“ stojí. Stephen Willats (1943) z pozvané čtveřice působil nejživěji, obracel se k publiku a jako jediný si dovolil připomenout paradox spočívající v tom, že téma Umělec jako urbanista, jež implikuje zásadní proměnu paradigmatu umělecké praxe směrem ke kontextuálnosti, k místně-specifickému zaměření na konkrétní lokality a komunity a k mezioborovosti, je otevíráno právě na veletrhu, tedy na akci principiálně spojené s koncepcí uměleckého díla jako objektu. Přesně proti takovému pojetí umění se přitom Willats vymezuje již od počátku 60. let, zpočátku formou manifestů, později systematickou publikační činností (mj. v časopise Control, který vydává od roku 1965), především však kontinuálním rozvíjením projektové umělecké praxe.

To read the entire article you must log in.

Log in

Brentford Towers, 1985, diagram
Brentford Towers, 1985, veřejná prezentace projektu