Fotograf Magazine

#1 Portrét

Při setkání tváře s fotografií a fotografie s tváří se zpřítomňuje dvojí ne-přítomnost: jedna je zcela vlastní fotografii, druhá náleží jen a jen tváři. Ta první je barthesovská nepřítomnost okamžiku fotografování, který minul v okamžiku, kdy světlo vykreslilo obraz ve světlocitlivém materiálu. Fotografický snímek pak už pouze umanutě opakuje jediné, zato však zcela nutné a nepochybné tvrzení: tato věc tu byla, ale její realita spočívá právě v tom, že je nedosažitelná, že je to okamžik, který byl a nikdy se nezopakuje. Ani tehdy, když se k fotografii ještě jednou, ještě několikrát vracíme, protože i pak už jenom čelíme nepřítomnosti toho, co bylo a není, čelíme neprostupné realitě toho, čeho se nelze dotknout.

#1 Portrét — Portfolia

Fazal Sheikh

Stejně jako nám fotografie dokáže přiblížit vzdálené dění, dokáže je stejně tak zastírat a vzdalovat. Role fotografického média v politické a sociální propagandě je tak složitá a dlouholetá, že vzbuzuje stále více otázek…

Read more

#1 Portrét — Portfolia

Ivan Pinkava

Při pohledu na tvoji poslední výstavu – soubor portrétů představitelů divadelního seskupení Teatr novogo fronta – mám pocit, jako by tu došlo k završení tendence ve tvém díle již delší dobu patrné…

Read more

#1 Portrét — Portfolia

Jitka Hanzlová

Pro mně osobně bylo tvé jméno novým objevem právě díky článku v European Photography v roce 1995. Pomyslel jsem si, česká emigrantka, asi teď nebude vědět, kam patří; hledá své kořeny, jako tolik jiných ve světě…, ale tvé fotky mě už tenkrát zaujaly, ač zdánlivě banální, nešly mi z mysli…

Read more

#1 Portrét — Tendence

Jesper Alvaer

Jesper Alvaer, Nor studující v atelieru grafiky Vladimíra Kokolii na pražské Akademii výtvarných umění, vstupuje do českého výtvarného povědomí hlavně technickým médiem videa, jemuž se v posledních letech věnuje…

Read more

#1 Portrét — Tendence

Karin Műller

Karin Müller pochází z Luzernu ve Švýcarsku, kde také vystudovala grafický design. V letech 1996–99 žila v Praze a studovala na katedře fotografie FAMU. V současné době žije a pracuje v Berlíně…

Read more