Fotograf Magazine

Naoya Hatakeyma

Exploze, tsunami a metropole

Stopy po lidských zásazích v krajině, těžba surovin a rozvoj městské zástavby jsou ústředními tématy v tvorbě japonského fotografa oceňovaného za cyklus zachycující působivé exploze ve vápencových lomech.

V posledních třiceti letech zkoumal Naoya Hatakeyama metropolitní oblast Tokio–Jokohama a její rostoucí a proměňující se aglomeraci hned několikrát. Ve své práci se také zaměřuje na témata lidského zásahu v krajině, která zahrnují i obrazy dolů, továren a stavenišť. Snad nejznámějším z těchto cyklů je projekt Blast, ve kterém se mu podařilo utišit a zamrazit exploze probíhající ve vápencových lomech a zachytit tak masivní balvany a rozervané kameny letící vzduchem. Nejosobnějším a nejdojemnějším z jeho projektů je pak nepochybně ten, ve kterém se věnuje svému rodnému městu Rikuzentakata, které se nachází na severu největšího z japonských hlavních ostrovů. V roce 2011 město velmi silně zasáhla ničivá vlna tsunami, která nejenže odnesla základy jeho domu, ale vzala život i jeho matce. Hatakeyamaova citlivá analýza následků katastrofy a pomalého zotavování se z ní vznikala čtyři roky a následně byla vydána i formou knižní publikace.

Původ autorova zájmu o zmrazení momentu exploze lze vysledovat již v díle jeho učitele Kiyojiho Otsujiho, který v 50. letech dokumentoval japonské umělce, například Shōzōa Shimamota, jenž svá díla tvořil rozbíjením plechovek s barvou na rozměrných, horizontálně položených plátnech. Zájem o přírodu a základní suroviny je pak odkazem k tvorbě Bernda a Hilly Becherových a kanadského fotografa Edwarda Burtynského. Je možné nalézt i přímou souvislost s Becherovým zájmem o industriální architekturu navzdory zcela zřejmému rozdílu ve vizuálním jazyku a uměleckém záměru obou umělců: německý pár se zachycením budov a struktur na svých snímcích snaží zasadit o jejich zachování a zabránění jejich destrukci, například jejich prohlášením za národní památku, zatímco Hatakeyama dokumentuje jak vztah dolu Zeche Westfahlen I/II Ahlen s okolní krajinou, tak i jeho postupný rozpad a demolici, která kulminovala vyhozením úpravny uhlí do povětří a srovnáním celého komplexu se zemí.

Fascinující dílo Naoya Hatakeyamy pozorovatele konfrontuje s jeho vlastní nicotností a smrtelností tváří v tvář přírodě: exploze, tsunami a vztah mezi krajinou a architekturou jsou všechny citlivě zdokumentovány a uzavřeny do fotoknih, které jsou skutečnou vizuální bombou.

NAOYA HATAKEYAMA se narodil roku 1958 na severu Japonska. Dříve než se přestěhoval do Tokia, vystudoval pod vedením Kiyojiho Otsujiho Univerzitu v Tsukubě. Jeho tvorba byla mnohokrát vystavena jak v Japonsku, tak zahraničí, mimo jiné i v Japonském pavilonu v rámci 49. Bienále  v Benátkách.

MORITZ NEUMÜLLER je kurátor, lektor a spisovatel působící na poli fotografie a nových médií. V současné době je šéfkurátorem dánského Photobook Week Aarhus a provozuje The Curator Ship, informační platformu pro výtvarné umělce.

Moritz Neumüller