Fotograf Magazine

#15 praha

Tak jak to často bývá, to, čím jsme stále obklopeni, přestáváme po čase vnímat. Záplava knižních pragensií, útočících na turisty v Praze na každém rohu, mnohé fotografy od případné touhy vstoupit do této řeky odrazuje. Bohudík to však není syndrom absolutní a mnozí z domácích i zahraničních autorů do záplavy fotografií Prahy přece jen nějak přispěli a stále přispívají, často bez ambicí rozšířit již existující, obrovské portfolio tohoto podivuhodného města. Rozhodli jsme se toto téma otevřít a hledat jeho aspekty, které fotografy k práci motivovaly, a zároveň historické a sociální vazby, které byly jimi zaznamenány. Tentokrát nám nejde o představení jednotlivých autorů, ale zajímá nás město, jeho fotogenie, jeho proměna, vývoj jeho urbanismu a sociální infrastruktury během vybraného úseku dějin, kterým jsme zvolili období od roku 1945 do dneška.

#15 praha — Profily

Jesper Alvaer

Nic nebylo úplně jasné, ale půlden jsme naplnili nekonvečním jednáním. Stali jsme se turisty ve svém domovském městě. Kolektivně jsme se nechali vést Alvaerovou myšlenkou a dokonce se ani neptali po konceptu celého programu…

Read more

#15 praha — Profily

Miroslav Hák

Umění vždy začíná v nenadálém dotyku se skutečností nezařazenou v racionální systém, vymknuvší se z něho, a obnažující proto senzibilitu ducha i mobilizující jeho síly, snažíc se jí zmocnit…

Read more

#15 praha — Profily

Peter Župník

Praha. Začátek 80. let.Přicházímjako student FAMU z východu Československa. Prahu neznám, pohlcuje mě úplně vším. Hodně se procházím, hltám očima různá místa a zákoutí, která mě oslovují…

Read more

#15 praha — Profily

SofijaSilvia

Snímky z cyklu Kontakt patří k raným dílům fotografky vystupující pod jménem SofijaSilvia. Snímky zkoumají vztah mezi člověkem a prostorem.

Read more

#15 praha — Profily

Tacita Dean

Vzpomínám si na svůj výlet do Prahy v roce 1991. Koupila jsem si tehdy levný ruský film, se kterým jsem zažila stav bezstarostnosti tak odlišný od mého dosavadního skromného studentského života…

Read more