Fotograf Magazine

#3 Proměny symbolu

 

Kategorie symbolu a práce s ním je neuchopitelná, je to ryze sofistikovaný způsob zařazení z pozice historie a kritiky umění. Proto také výběr autorů je ještě relativnější, nežli tomu bylo u předchozích témat. Navíc zatímco někteří ze zařazených umělců pracují se symbolem v celé své produkci, u dalších je v jiných obdobích jejich tvorby možno spíše mluvit o subjektivním dokumentu, konceptualismu, minimalismu, případně o něčem dalším. To je ovšem úděl uměnovědních kategorií, že neumožňují exaktní vymezení množiny uměleckých děl, které se snaží definovat.

#3 proměny symbolu — Portfolia

Jiří David

Malíř, fotograf a vizuální umělec Jiří David [1956) patří k nejvýraznějším a zároveň nejsvébytnějším představitelům české scény. Pohybuje se na ní již dobrých dvacet let, překvapuje ji svou činorodostí, překračuje její lokální kontext, a tím, jako jeden z mála, přispívá k jejímu faktickému zapojení do mezinárodních souvislostí…

Read more

#3 proměny symbolu — Portfolia

Marcos López

Kubánský kritik a kurátor Gerardo Mosquera se v jednom svém eseji o heterogenní identitě Latinské Ameriky zamýšlí nad zdejším přetvářením cir­kulujících znaků a jako příklad uvádí proměny, kterými tu prochází jeden z pilířů americké popkultury nápoj Coca-Cola: slavný recept na míchané drinky velí smísit ji s kubánským rumem, kouskem citronu a ledem…

Read more

#3 proměny symbolu — Portfolia

Oleg Kulik

Oleg Kulik vstupuje na moskevskou uměleckou scénu přibližně v polovině 80. let [první akce je z roku 1984). V této chvíli má za sebou zkušenost umělce, který si záměrně volí život mimo sociální i kulturní struktury, zkušenost člověka žijícího delší dobu v odloučení od civilizace…

Read more

#3 proměny symbolu — Portfolia

Sarah Lucas

Sarah Lucasová (1962) se nechvalně proslavila jako „zlobivá holka“ Britartu. Tato pověst se zakládá na zjevně agresivním postoji, který zaujímala v sériích fotografických autoportrétů, vytvářených od 90…

Read more

#3 proměny symbolu — Profily

Alena Kotzmanová

Fotografie Aleny Kotzmannové (1974) jsou záhadné jak na první pohled, tak i z hlediska důkladnější interpretace. Jejich zřejmě nejzákladnějším znakem je subtilnost, spočívající jak v osahávání si hranic skutečnosti, tak i v jemně spletité hře s hranicemi a zákony fotografie…

Read more

#3 proměny symbolu — Profily

Jiří Černický

Snad jen tato velmi obecná definice může uspět i dnes poté, co symbolický jazyk prodělal takové změny, že zůstává otázkou, zda o něm lze vůbec ještě hovo­řit. Graig Owens, který se zabýval tématem příbuzným symbolismu — alegorií, respektive tím, co nazval „alegorickým modem“ současného umění, charakteri­zoval posun novodobé alegorizace od původního významu [z řeckého allegoreo— jinak mluvím) tak, že v novodobém smyslu již alegorie neznamená něco tajného, nejasného či ezoterického, ale spíše něco navíc, co se přiřazuje k původnímu smyslu…

Read more